School_Clip_Art_150.jpg
Речник за пети разред

У речник су већ унете све речи за пети разред. Ми ћемо их постепено учити. како будемо учили коју реч поред ње ће бити стављена звездица. Тако да, ако хоћете да проверите које смо речи учили видите поред којих стоји звездица.

Такође поред речи у загради ће стајати из које је лекције та реч, број стране на којој се налази лекција, да знате уколико вам недостаје нека реч у речнику.


Речи су писане различитим бојама, у зависности од тога којој врсти припадају, да бисте могли боље и лакше да се снађете.


  • именице женског рода

  • именице мушког рода

  • именице средњег рода

  • личне заменице

  • именице у множини

  • глаголи

  • придеви (присвојни придеви/заменице)

  • предлози

  • упитне речи и везници

  • прилози

А B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Поред овог нашег речника, кликом ОВДЕ можете ући у онлајн речник, у коме можете пронаћи било коју реч која вам је потребна.