aus - из

aus - од (само ако хоћемо да кажемо да је нешто од неког материјала)

aber - али

alt - стар

aufstehen - устати

ausführen - извести, изводити

aufräumen - поспремити

arbeiten - радити

der Abend - вече