du - ти

der Dienstag - уторак

der Donnerstag - четвртак

dein - твој, твоје (уз именице мушког и средњег рода)

deine - твоја, твоји (уз именице женског рода и именице у множини)

decken - поставити